Aluekehitys

Kehitysprosessit ja muutokset tapahtuvat tänään erilaisten hankkeiden kautta. Hanketoiminta on työväline, jota voidaan suhteellisen nopeasti muokata kartoittamaan, tutkimaan ja muodostamaan eri alojen toimintaa vastaamaan erityisiin haasteisiin silloin kun tarvitaan ratkaisuja tai malleja työn jatkamiselle.

Hanketoimintamme alkuunpanijana ovat usein omasta toiminnastamme tai ulkopuolelta tulevat haasteet. Hankkeet ovat laajuudeltaan enemmän tai vähemmän resursseja vaativia ja joko paikallisia tai eri maiden välisiä. Hankkeilla on aina tavoite johon pyritään vastaamaan ja saavuttamaan asetetut tavoitteet. Saavutettujen hanketulosten avulla voidaan työlle kehitellä jatkoa, jonka toteuttaa yksi tai useampi toimija.

Hanketoiminta on nykyaikainen työväline elinkeinoelämän kehittämiselle mitä moninaisimmilla toimialoilla. Välilehdestä Meneillään olevat hankkeet voit lukea enemmän yksittäisistä hankkeista tai ottaa yhteyttä meihin lisätietojen saamiseksi.

 

 

Hanketoiminta on nykyaikainen työväline elinkeinoelämän kehittämiselle mitä moninaisimmilla toimialoilla.

Mats Sabel
Mats Sabel

Projektipäällikkö

Alusta Ruokamaa Pohjanmaalle

Innostavaa kalaa suurtalouskeittiölle

+358 46 922 9059
Rasmus Hautala
Rasmus Hautala

Projektipäällikkö

CIT - Circular Insight & Transition

+358 40 152 0929
Maria-Filippa Sundlin
Maria-Filippa Sundlin

Matkailukoordinaattori

Matkailun kehittäminen

Matkailuneuvonta

Sustainable Tourism

+358 45 602 0854
Sofia Lindegård
Sofia Lindegård

Viestintävastaava (Vanhempainvapaalla)

Viestintä

Markkinointi

KursGården 20+

+358 50 320 3411

Aluekehitys: hankkeet

Sustainable Tourism
Sustainable Tourism -hankkeen tavoitteena on kehittää Pohjanmaan matkailuelinkeinoa tekemällä aktiivisesti töitä matkailun kestävään kehitykseen liittyvien asioiden parissa.
Lue lisää projektista
Kursgården Plus
Hankkeen kokonaistavoitteena on auttaa osallistujia kehittämään ja vaihtamaan liiketoimintaansa kouluttamalla ja osallistumalla inspiroiviin verkostoihin kannattavuuden parantamiseksi.
Lue lisää projektista
Alusta Ruokamaa Pohjanmaalle
Hankkeen tavoitteena on kehittää nykyisiä ja rakentaa uusia verkostoja elintarviketeollisuuden yrityksille, jotta elintarviketuotantoyrityksemme ja alue pääsevät kulinaarikartalle "The Cool Nordic Cuisine".
Lue lisää projektista