Dynamo Närpes / 06.03.2021

Österbotten ställer om – Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi ger företagen verktyg

Österbotten ställer om – Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi innehåller praktiska exempel med vars hjälp företag kan inleda sitt eget hållbarhetsarbete och utveckla hållbarhetstänket. Exemplen som presenteras i guiden baserar sig på den senaste forskningen och rådande trender samt FN:s mål för hållbar utveckling. Färdplanens konkreta checklistor och instruktioner gör det lättare för både små och stora företag att ställa om mot en hållbarare affärsverksamhet.

– Företag och regioner som vågar vara föregångare i övergången till hållbara lösningar belönas ofta också med den största tillväxten. Företaget kan välja att verka hållbart av många olika skäl, men ett som är säkert är att hållbarhetstänket har kommit för att stanna, och det krävs förändringar från samtliga företag för att Finlands koldioxidneutralitetsmål 2035 ska uppnås, påminner projektchef Göran Östberg från VASEK.

Arbetsgruppen betonar att färdplanen lyfter fram möjligheterna i och med den cirkulär ekonomin i Österbotten. Färdplanen beskriver trender och skäl till varför hållbarhetsarbetet är i högsta grad väsentligt.

– Materialåtervinningen har tredubblats under de senaste fem decennierna. I en cirkulär ekonomi hålls resurserna kvar i samhällets kretslopp istället för att bli avfall. Resurserna återanvänds således så långt som möjligt och så länge som möjligt. Produkter återanvänds eller blir till material för nya produkter. Den cirkulära ekonomin minskar produkternas miljöpåverkan och ger många möjligheter för företag i alla branscher, försäkrar projektchef Rasmus Hautala.

–  Hållbarhetstänket utgör en långsiktig strategi. Företagen måste förutspå framtiden om de vill vara kvar på marknaden också efter tio år. När vi systematiskt och med små steg går mot en hållbar cirkulär ekonomi märker vi snart att företaget också blir effektivare, konkurrenskraftigare och attraktivare både i kundens och samarbetspartnernas ögon, betonar projektchef Tomas Knuts från Concordia.

Hållbara affärsverksamhetsmodeller i linje med den cirkulära ekonomin ger företag bland annat ekonomiska besparingar, ökad efterfrågan, ett starkare varumärke, nya samarbetsmöjligheter och färre miljörisker. Österbotten ställer om – Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi ger företagen tydliga verksamhetsriktlinjer och flödesscheman samt verktyg för att planera utvecklingen mot en hållbar verksamhet utgående från företagens egna förutsättningar.

  • Österbotten ställer om – Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi (82 sidor) kan laddas ner här (se längst ner).