Dynamo Närpes / 06.03.2021

Pohjanmaa muuttuu - Kestävyyden ja kiertotalouden tiekartta antaa yrityksille työkaluja

Pohjanmaa muuttuu - Kestävän kehityksen ja kiertotalouden tiekartta sisältää käytännön esimerkkejä, joiden avulla yritykset voivat aloittaa oman kestävän kehityksen työnsä ja kehittää kestävän kehityksen ajatusta. Oppaassa esitetyt esimerkit perustuvat uusimpaan tutkimukseen ja ajankohtaisiin suuntauksiin sekä YK: n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tiekartan konkreettiset tarkistusluettelot ja ohjeet helpottavat sekä pienten että suurten yritysten siirtymistä kestävämpään liiketoimintaan.

- Yritykset ja alueet, jotka uskaltavat olla edelläkävijöitä siirtymisessä kestäviin ratkaisuihin, palkitaan usein myös suurimmalla kasvulla. Yritys voi päättää toimia kestävästi monista eri syistä, mutta yksi asia on varma, että kestävän kehityksen idea on pysähtynyt ja että kaikilta yrityksiltä vaaditaan muutoksia Suomen hiilineutraaliustavoitteen 2035 saavuttamiseksi, muistuttaa projektipäällikkö Göran Östberg VASEKista.

Työryhmä korostaa, että etenemissuunnitelmassa korostetaan Pohjanmaan kiertotalouden mahdollisuuksia. Etenemissuunnitelma kuvaa trendejä ja syitä, miksi kestävän kehityksen työ on erittäin tärkeää.

- Materiaalien kierrätys on kolminkertaistunut viimeisten viiden vuosikymmenen aikana. Kiertotaloudessa resurssit pidetään yhteiskunnan syklissä tuhlaamisen sijaan. Resursseja käytetään siten uudelleen niin pitkälle kuin mahdollista ja niin kauan kuin mahdollista. Tuotteita käytetään uudelleen tai niistä tulee uusien tuotteiden materiaaleja. Kiertotalous vähentää tuotteiden ympäristövaikutuksia ja tarjoaa monia mahdollisuuksia yrityksille kaikilla toimialoilla, vakuuttaa projektipäällikkö Rasmus Hautala.

- Kestävän kehityksen ajattelu on pitkän aikavälin strategia. Yritysten on ennustettava tulevaisuus, jos ne haluavat pysyä markkinoilla jopa kymmenen vuoden jälkeen. Kun järjestelmällisesti ja pienin askelin kohti kestävää kiertotaloutta huomaamme, että yrityksestä tulee myös tehokkaampi, kilpailukykyisempi ja houkuttelevampi sekä asiakkaan että yhteistyökumppaneiden silmissä, painottaa projektipäällikkö Tomas Knuts Concordiasta.

Kestävät ja kiertotalouden mukaiset liiketoimintamallit antavat yrityksille muun muassa taloudellisia säästöjä, kasvavaa kysyntää, vahvemman tuotemerkin, uusia yhteistyömahdollisuuksia ja vähemmän ympäristöriskejä. Pohjanmaa muuttuu - Kestävän kehityksen ja kiertotalouden etenemissuunnitelma antaa yrityksille selkeät suuntaviivat ja virtausajat sekä työkalut kehityksen suunnitteluun kohti kestävää liiketoimintaa yritysten omien olosuhteiden pohjalta.

Pohjanmaan muutokset - Kestävyyden ja kiertotalouden tiekartta (82 sivua) voidaan ladata täältä (katso alla).
Kuva projektipäälliköistä (Tomas Knuts, Rasmus Hautala, Göran Östberg) tiedotusvälineille.

  •